Lidmaatschap

Algemeen:

U bent werkzaam op het terrein van prothesen, orthesen of schoentechniek? Nog geen lid van ISPO België? Daar kunt u nu wat aan doen, want u wilt toch bijblijven in uw vak en kennis nemen van de jongste wetenschappelijke ontwikkelingen en ook collega's ontmoeten uit binnen- en buitenland. U wilt toch vele andere voordelen van het lidmaatschap niet aan u voorbij laten gaan! Als lid van ISPO kunt u tegen gereduceerd tarief deelnemen aan ISPO symposia en cursussen. Daarnaast ontvangt u vier keer per jaar gratis het online wetenschappelijke tijdschrift Prosthetics and Orthotics International.

Pas afgestudeerde studenten:

Studenten van een opleiding verwant aan het vakgebied van prothesiologie en/of orthesiologie, krijgen de mogelijkheid om na afstuderen een jaar lang gratis lid te worden van ISPO België.


Met dit lidmaatschap kunnen ze tegen gereduceerd tarief deelnemen aan alle activiteiten én ontvangen ze alle informatie die ook voor reguliere leden beschikbaar is op website en nieuwsbrief.


Voorbeeld: Wanneer een student afstudeert in september 2022, dan kan deze student dus nog in heel 2023 aspirant-lid zijn. Hierna zal een uitnodiging volgen om regulier lid te worden van ISPO.


Naar inschrijfformulier als aspirant lid klik hier.

Lid worden?

Het lidmaatschap gaat in na ontvangst van de contributie en geldt voor een kalenderjaar. De jaarcontributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering en bedraagt in 2021 € 135,00 wanneer u voor betaling voor een andere mogelijkheid dan automatische incasso kiest, brengen wij u € 2,50 extra in rekening voor administratiekosten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over ISPO België of ISPO International?
Mail onsIndien u uw persoonlijke gegevens wilt wijzigen of uw lidmaatschap wilt beëindigen dan kunt u dit kenbaar maken aan de ledenadministratie door middel van het invullen van het mutatieformulier.

Opzeggen lidmaatschap ISPO
Machtigingsformulier ISPO 2018Mail: info@ispobelgium.be


Wijzigen persoonlijke gegevens/beëindiging lidmaatschap

Ledenadministratie ISPO België: