ISPO InternationaalHet stimuleren en ondersteunen van wereldwijd onderzoek, ontwikkeling en evaluatie op het vakgebied van prothesen en orthesen. Zo wordt onder andere ook de scholing en training van technici in ontwikkelingslanden ondersteund door ontwikkeling van leermiddelen en het overdragen van kennis.


Het adviseren bij de ontwikkeling van standaarden voor terminologie, instrumentarium en technieken, test- en behandelingsmethodieken, met het doel het uniformeren en verbeteren van de behandeling en zorg van patiënten met stoornissen en beperkingen van het houdings- en bewegingsapparaat.ISPO International is de internationale overkoepeling van de nationale verenigingen en wordt bestuurd door een International Committee van vertegenwoordigers van de nationale verenigingen. Het feitelijk bestuur ligt in de handen van een Executive Board. Deze beschikt over vaste adviseurs voor de verschillende werelddelen of voor bepaalde activiteiten. ISPO heeft dwarsverbanden met vele andere internationale organisaties zoals het Rode Kruis. Het secretariaat van ISPO International is gevestigd in Denemarken. Een belangrijk activiteit van ISPO International is het uitgeven van een wetenschappelijk tijdschrift in de Engelse taal: "Prosthetics and Orthotics International". ISPO-leden krijgen dit als onderdeel van het lidmaatschap toegestuurd.
Op het ogenblik zijn er 28 nationale verenigingen aangesloten, verspreid over de hele wereld. Het totale aantal leden bedraagt ongeveer 2800. Het aantal nationale verenigingen stijgt nog evenals het aantal leden van deze verenigingen. Zo heeft ISPO België ertoe bijgedragen dat er o.a. in Hongarije in 1996 een nationale vereniging is gestart. In landen waar (nog) geen vereniging bestaat kunnen belangstellenden rechtstreeks lid van ISPO International worden. Een Engelstalige brochure van ISPO International kunt u aanvragen bij het secretariaat van ISPO België of u kunt de website bezoeken van ISPO International http://ispoint.org
ISPO International organiseert om de twee jaar een wereldcongres. Hieraan nemen meer dan duizend deskundigen uit de gehele wereld deel. Het negende Wereldcongres van ISPO International heeft plaatsgevonden in Amsterdam in 1998. De organisatie van dat Wereldcongres was toen in handen van ISPO België. Het congres was een groot succes met een record aantal deelnemers en exposanten.


De laatste wereldcongressen werden gehouden in: Leipzig (2010), Hyderabad, India (2013), Lyon, (2015), Kaapstad (2017), Kobe (2019) en Mexico (2023).


Voor meer info kan u terecht op de website van ISPO international.

Doelstellingen ISPO op internationaal gebied

Internationale overkoepeling

28 Nationale verenigingen

ISPO Wereldcongressen

ISPO Global Educators Meeting 2024

22-24 Oct 2024


The theme of GEM 2024 is ”Innovate. Collaborate. Educate.”

The GEM Subcommittee and Local Organizing Committee consider the theme a fantastic platform for global educators to explore and contribute to developing prosthetics and orthotics education.

ISPO 20th World Congress

16-19 June 2025, Stockholm, Sweden


Every two years, the International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO) invites professionals involved in the care of persons in need of prosthetic, orthotic, mobility, and assistive devices to its unique and interactive flagship meeting, the ISPO World Congress. The event theme will be "Science in Practice, Practice in Science: Collaboration and innovation towards sustainable rehabilitation".